dg-mal-hoved

KorpsCup Otta er primært åpen for voksenkorps, brass og janitsjar fra Oppland og Hedemark. Korps fra andre delere av landet kan også inviteres til å delta, men ved evt. kapasitetsproblemer har korps fra nevnte fylker fortrinnsrett til deltagelse.

REGLEMENT FOR VOKSENKORPS

 1. Det er forskjellige klasser for voksenkorps. Klassene deles i brass og janitsjar hvis arrangøren finner deltagelsen stor nok.

 2. Hvert korps spiller et variert, underholdende og allsidig program.
  I programvalget skal det inngå minst ett nummer av en norsk komponist. Det presiseres at det må være norsk komponist. Følgene av å overse dette er at korpset får 0 poeng for programvalg.

 3. Hvert korps har 20 minutter til rådighet på scenen. Avvik vil føre til trekk i poengsum for programvalg. Dvs 1 poeng per. minutt over tiden.

 4. Korpsene får anvist rom for minimum 30 minutters oppvarming før de går på scenen. Det skal ikke være oppvarmingsspilling på scenen.

 5. Korpsene bedømmes av to dommere. De har 100 poeng hver til disposisjon. I tillegg har hver dommer 10 poeng for honorering av programvalg - programmets musikalske og underholdningsmessige sammensetning (se også pkt. 2 og 3). Det er samlet poengsum som avgjør rekkefølgen. Ved lik poengsum er det poengsum for musikalsk utførelse som avgjør rekkefølgen.

 6. Dommerne sitter i salen. Dommerne skal være uhildet, og skal ikke ha instruert/dirigert et deltagende korps de seneste 3 måneder før cupen.

 7. De tre beste korps i hver klasse premieres, øvrige deltakere får diplom med spesifisert poengsum og plassering i sin klasse. Dommerne skriver korte kommentarer for hver komposisjon korpsene spiller. Disse deles ut til korpset ved premieutdelingen.

  Solistklassen bedømmes av dommerne uten angivelse av poengsum. Det kåres "En solistpris" blant amatørkorpsene.

 8. Korpsene kan kun stille med faste medlemmer av korpset. Hvis en musiker spiller og er medlem i flere korps oppfattes det som at musikeren er fast medlem av korpset, og kan følgelig også delta i de samme korpsene i cupen. Har et korps behov for å avvike fra denne regelen må det søkes skriftlig med begrunnelse til styret, adresse: Postboks 29, 2675 Otta. Bruk gjerne E-posten: korpscup@ottakorps.no Søknaden må være styret i hende senest 2 uker før cupen arrangeres. Styrets avgjørelse kan ikke påklages.

  I solistklassen kan bare faste medlemmer av korpset delta.
  Det er derimot ikke noe til hinder for at korpset kan benytte forskjellige solister når korpset deltar i ordinær konkurranse. Det vil i slike tilfeller være korpsets prestasjon som vurderes av dommerne.

Velkommen til en trivelig dag på Otta.

KorpsCup Otta - arrangøren .